לודביפול מש' שורצמן 22

26 באפריל 1935, מהעיירה לארץ ישראל.
בן לודביפול מרדכי ירמאלאי כותב מכתב נרגש לר' מרדכי זאב שוחט ובודק, כשנה לאחר עלותו של זה לארץ ישראל, ומשתף אותו במחלוקת קשה שנתגלעה עם השוחט הצעיר שבא במקומו. אגב כך, מצטיירת תמונה רבת-פנים של חיי העיירה, ראו תרגום המכתב החשוב והערות לטקסט בנספח.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 22

26 באפריל 1935, מהעיירה לארץ ישראל. בן לודביפול…

לודביפול מש' שורצמן 22א

חציו התחתון של העמוד הראשון.

לודביפול מש' שורצמן 22ב

עמוד מס' 2, מעברו השני של הדף.

לודביפול מש' שורצמן 22ג

חציו התחתון של העמוד השני.

לודביפול מש' שורצמן 22ד

תרגום מיידיש 26 באפריל 1935, כבוד ידידי הנכבד…
error: Alert: Content selection is disabled!!