לודביפול מש' שורצמן 3

יום ג', כ"ג בשבט תר"ס הוא 23 בינואר 1900. דיון בפני הרב שמואל רויטנברג מרובנה בעניין פגיעה בזכויות שבחזקה של ר' פנחס שלמה שו"ב.
ראו תמלול הטקסט והערות בנספח וכן הערות רבות-ענין בנושא הגימטריה בתיארוך. אודות הרב רויטנברג (רוטנברג) שחותמתו מטה ראו בהמשך התעוד (כותר 5 א).

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 3

יום ג', כ"ג בשבט תר"ס הוא 23 בינואר…

לודביפול מש' שורצמן 3א

תמלול המכתב (השלישי) של רבי שמואל רוטנברג מרובנה…
error: Alert: Content selection is disabled!!