לודביפול מש' שורצמן 5א

על רבי שמואל (ר' שמוליקל) רוטנברג

מתוך ספר הזיכרון לקהילת רובנה, הוצאת "ילקוט ווהלין" - ארגון יוצאי רובנה בישראל, תשי"ז, עמ' 424.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 5

על רבי יצחק-שלמה יואל שרמן מתוך ספר הזיכרון…

לודביפול מש' שורצמן 5א

על רבי שמואל (ר' שמוליקל) רוטנברג מתוך ספר…