לודביפול מש' שורצמן 5

על רבי יצחק-שלמה יואל שרמן

מתוך ספר הזיכרון רובנה עמ' 422. רבי יצחק-שלמה יואל היה אבד"ק רובנה משנת 1885 ועד פטירתו בשנת 1914. לאחר מותו, ירש את מקומו חתנו הרב שמחה הרץ מה-יפית.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 5

על רבי יצחק-שלמה יואל שרמן מתוך ספר הזיכרון…

לודביפול מש' שורצמן 5א

על רבי שמואל (ר' שמוליקל) רוטנברג מתוך ספר…
error: Alert: Content selection is disabled!!