לודביפול ציונות הלכה למעשה 10

מנחם, במרכז, מורה לעברית ברובנה, 1921.
טרם שעזב את בית הוריו בעיירה לצורך לימודים בסמינר למורים בוילנה ולאחר מכן לעליה לא"י, לימד מנחם עברית בעיר המחוז. כאן, עם קבוצת לימודי ערב לצעירים וראו גם את הפרק אודות שעורי הערב במסגרת "אגודת חובבי שפת עבר" בעמ' 193 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

לודביפול ציונות הלכה למעשה 10

מנחם, במרכז, מורה לעברית ברובנה, 1921. טרם שעזב…

לודביפול ציונות הלכה למעשה 10א

כ"ה ניסן תרפ"א = 3 במאי 1921. כשרונו…
error: Alert: Content selection is disabled!!