לודביפול ציונות הלכה למעשה 13א

יהודה הצטלם ברובנה ימים לפני עלותו ארצה, ועל גב התמונה רשם מילים נרגשות (ומלאות פאתוס) לאחיו מנחם: "אחא ממ"ש (ר"ת מנחם מנדל שברצמן), עלה נעלה וירוש נירש ! נפרדים אנו נשוב ונתראה ! הד קולך על הרי יהודה ! וכו'. התאריך, חמישה עשר בשבט (תרפ"ב) הוא ט"ו בשבט, 13 בפברואר 1922.

מידע-נוסף2

לודביפול ציונות הלכה למעשה 13

יהודה (יודיל) סמוך לעלייתו ארצה בגיל 18. בן…

לודביפול ציונות הלכה למעשה 13א

יהודה הצטלם ברובנה ימים לפני עלותו ארצה, ועל…
error: Alert: Content selection is disabled!!