לודביפול ציונות הלכה למעשה 13

יהודה (יודיל) סמוך לעלייתו ארצה בגיל 18.
בן למשפחת שובי"ם בעיירה, השלישי מבין ארבעה אחים והראשון לעלות ארצה ישראל. בילדותו למד ב"חדר מתוקן". טרם עלייתו לימד עברית את דרדקי העיירה במסגרת "הוועד לפתיחת ביה"ס תרבות", השתתף בהצגת חובבים עברית ולמד נגרות אצל מיכאל שינדל, הכשרה מתבקשת לחלוץ בא"י.

מידע-נוסף2

לודביפול ציונות הלכה למעשה 13

יהודה (יודיל) סמוך לעלייתו ארצה בגיל 18. בן…

לודביפול ציונות הלכה למעשה 13א

יהודה הצטלם ברובנה ימים לפני עלותו ארצה, ועל…
error: Alert: Content selection is disabled!!