לודביפול ציונות הלכה למעשה 17

בני "השומר הצעיר" בעיירה, 1920.
זוסיה ("זיסקא"), בן הזקונים של השו"ב מרדכי זאב שורצמן ורבקה רעייתו (כאן כבן 14) עומד מימין. שלא כאחיו יהודה שהיה מראשוני "החלוץ" בעיירה, זוסיה היה מראשוני "השומר הצעיר". הבחור שעומד לידו עלה אף הוא ארצה. יושב משמאל קלמן ולמן, לא עלה ונספה בשואה.

error: Alert: Content selection is disabled!!