לודביפול ציונות הלכה למעשה 18

ראשוני השוה"צ בעיירה, 1922. יושבים מימין: אבררהם ולמן נספה. ?, זוסיה שחורי. יצחק בלנקמן נספה. עומדים מימין: אהרן רבר ניצל והגיע לוויניפג קנדה. ?, בנימין שתדלן נפל כפרטיזן. מאיר איזנמן נפל כחיל בצבא האדום. עוד מהראשונים: יצחק פייגל, טובה חזן, רחל רזניק, בלומה ולמן, שרה שליין, זייול ורחל סמוליאר.

error: Alert: Content selection is disabled!!