לודביפול ציונות הלכה למעשה 19

זוסיה (1906-1938) זמן קצר לפני עלותו לא"י ב 1923.
על אף קומתו ומבנה גופו הצנומים, זוסיה נודע בעיירת הולדתו בתקיפותו ובקנאותו הבלתי מתפשרות להגנה וביטחון אחיו היהודים מול סביבה גויה עויינת ומתנכלת. בארץ הלך אחרי נטייות ליבו והיה לחבר "הגנה" בכיר ומוערך.

error: Alert: Content selection is disabled!!