לודביפול ציונות הלכה למעשה 2

הכינוס השנתי של תנועת "החלוץ" בווהלין, רובנה, ספטמבר 1920.
מנחם מנדל שורצמן (שחורי), למעלה חמישי משמאל, השני מארבעת בניהם של השו"ב מרדכי זאב ורבקה רעייתו, פעיל ציון מרכזי בתקופה הרת גורל זו לעתיד האומה, נולד בלודביפול ב 1901, עלה ארצה ב 1924 ונפטר (מסרטן) בתל אביב ב 1950.

מידע-נוסף2

לודביפול ציונות הלכה למעשה 2

הכינוס השנתי של תנועת "החלוץ" בווהלין, רובנה, ספטמבר…

לודביפול ציונות הלכה למעשה 2א

חותמת על גב התמונה: ההנהלה הראשית של הסתדרות…

לודביפול ציונות הלכה למעשה 2ב

וביידיש בצמוד לתמונה. רבים מין המצולמים שהיו לא…
error: Alert: Content selection is disabled!!