לודביפול ציונות הלכה למעשה 20א

קונסטנצה, 31 באוגוסט (1923). בעקבות אחיו יהודה שעלה ארצה כשנה וחצי קודם לכן, עושה עתה זוסיה את דרכו לא"י והוא בן 17 בלבד ! את הידיעה האחרונה מאדמת ארופה הוא שולח לאחיו הבוגר מנחם, סטודנט בסמינר למורים "תרבות" בווילנה. חמישה ימים לאחר מכן הוא מגיע לחוף יפו.

מידע-נוסף2

לודביפול ציונות הלכה למעשה 20

גלויית אניה בנמל קונסטנצה, רומניה, הים השחור. "מכתב…

לודביפול ציונות הלכה למעשה 20א

קונסטנצה, 31 באוגוסט (1923). בעקבות אחיו יהודה שעלה…

לודביפול ציונות הלכה למעשה 20ב

תמלול המכתב קונסטנצה 31 באוגוסט (1923) מנחם יקירי.…
error: Alert: Content selection is disabled!!