לודביפול ציונות הלכה למעשה 8א

הקדשה על גב התמונה.
אף כי מצויין כאן שעלה ארצה, ארמל נספה בסופו של דבר ברובנה בזמן השואה. על נסיבות חזרתו לשם אחרי עלייתו ארצה, לא ידוע. עדות אודות מותו מסר חברו ישראל דינס ל"יד ושם". י' לחודש אייר תרפ"א הוא 18 במאי 1921.

מידע-נוסף2

לודביפול ציונות הלכה למעשה 8

אברהם ארמל (כרמל) 1895-1942. התמונה נתנה כמזכרת למנחם…

לודביפול ציונות הלכה למעשה 8א

הקדשה על גב התמונה. אף כי מצויין כאן…
error: Alert: Content selection is disabled!!