מאמרה של אורית ברקאי בר-שירה גמנסיה "הרצליה" במלחמת העולם הראשונה

מאמרה מאיר-העיניים של ברקאי בר-שירה הוא מפתח להכרת הגמנסיה ולא רק מצד ערכה החינוכי אלא מקומה המרכזי בהתפתחות החברתית והתרבותית של היישוב הצעיר בא"י בכלל. המאמר מבוסס על עבודת הגמר שלה בשם זה לתואר מוסמך האוניברסיטה, אוניברסיטת חיפה, אוגוסט 2007.

error: Alert: Content selection is disabled!!