מוסדות חינוך בארץ ישראל א כפר ילדים מאיר שפיה 8

חניכות מקסימות, 1934-35, בשורה האמצעית מימין, דינה מטצקי, אך ילדונת אבל העבירו אותה משפט פומבי משפיל על שסרבה לקבל פרוסת לחם יבשה לארוחת ארבע. על ילדי הכפר הילך משטר נוקשה עם אמצעי ענישה מחמירים ותוך ניצול כח העבודה שלהם לעבודות שחורות, "חינוך" עפ"י בית מדרשו של המנהל ההונגרי ד"ר אברהם פירסט.

error: Alert: Content selection is disabled!!