מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 15

כיתוב על גב התמונה: "בזמן הטיול, 1930".
בכרזת האניה המפליגה שעל הקיר נאמר: "מפורט סודן ופורט סעיד למרסיי ולונדון". הטיול שאודותיו מדובר כאן הינו מסע למצרים (או חזרה ממנה) במסגרת חילופי סטודנטים בין ביה"ס בנהלל לבתי ספר חקלאים במצרים. הרחבה בעניין זה ראו בנספח.

מידע-נוסף2

מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 15

כיתוב על גב התמונה: "בזמן הטיול, 1930". בכרזת…

מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 15א

על קשרי ביה"ס עם מצרים מתוך ספרה של…
error: Alert: Content selection is disabled!!