מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 5

בעבודה ברפת, 1 בינואר 1929.
תנאי הקבלה לביה"ס היו מחמירים, הן מבחינת כישורי הבנות ללימודים ועבודה והן מבחינת הנטל הכספי. בסוף שנות העשרים למדו בביה"ס בנות ג'דה הסמוכה דבורה טורנר, פרומה פרידמן ובתיה ויינברג אשר משפחותיהן עלו זה מקרוב ארצה. באדיבות המשפחות הללו התמונות כאן.

מידע-נוסף2

מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 5

בעבודה ברפת, 1 בינואר 1929. תנאי הקבלה לביה"ס…

מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 5א

הקדשה על גב התמונה. "לפרומה מרבקה, שנת פ"ט,…
error: Alert: Content selection is disabled!!