מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 5א

הקדשה על גב התמונה.
"לפרומה מרבקה, שנת פ"ט, 1 בינואר 1929, ביס"ח לצעירות בנהלל". פרומה לה נכתבה ההקדשה היא פרומה פרידמן (ויינברג לאחר נישואיה).

מידע-נוסף2

מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 5

בעבודה ברפת, 1 בינואר 1929. תנאי הקבלה לביה"ס…

מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 5א

הקדשה על גב התמונה. "לפרומה מרבקה, שנת פ"ט,…
error: Alert: Content selection is disabled!!