מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 8

המורה לשתלנות שלמה ויינברג עם תלמידותיו.
ויינברג עלה ארצה ב 1925 לפי בקשתו של ארתור רופין למלא את התפקיד הזה שיועד לו. הוא נראה כאן בבגדי העבודה הגרמניים שלו, זכר לרקע ממנו בא. בנהלל עמד ויינברג במרכזה של פרשת "מלחמת שפות" שכן לא ידע עברית עם עלותו ארצה ולימד בגרמנית. ראו הרחבה בנושא בנספח.

מידע-נוסף2

מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 8

המורה לשתלנות שלמה ויינברג עם תלמידותיו. ויינברג עלה…

מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 8א

על המורה שלמה ויינברג (אורן), חנה מייזל ו"מלחמת…
error: Alert: Content selection is disabled!!