מוסדות חינוך בארץ ישראל ה גמנסיה נורדיה 2

1931, סיום שנת הלימודים, מחלקה שביעית (כיתה י"א).
הגמנסיה החלה את דרכה במבנה ברחוב יהודה הלוי בתל אביב ולאחר מכן עברה למשכן הקבע שלה בבנין המרשים (הוכרז כמבנה לשימור) ברחוב יוחנן הסנדלר 18 בלב העיר. במרכז, המנהל שמואל שרירא, ולצדדיו (שלישי משמאל) המהנדס אהרן פלקוביץ' (ורביעי מימין) המורה למתימטיקה ד"ר אברהם אפרת. ואמנם, כפי שאפשר בצדק להתרשם, היו הדגשים לא מבוטלים על לימוד המקצועות הראליים בנורדיה.

error: Alert: Content selection is disabled!!