מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 11

1947, הפגנה נגד המדיניות הבריטית של הגבלת הגירתם של ניצולי השואה לארץ ישראל. אביגדור ראשון מימין ופישל במרכז מאחור. בשלטים ביידיש ובעברית, מימין: "אנו דורשים עליה חופשית / אנו דורשים לשוב למולדתנו ארצה ישראל / פתחו לנו שערי ארץ ישראל / די לנו לחכות / אנו דורשים ביטול צו הספר הלבן".

error: Alert: Content selection is disabled!!