מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 16א

הקדשה על גב התמונה מחיה לוי לאביגדור נודל: "לזכרון נצח לחברי נודל, ממני חייה לעיווי, ברגן-בלזן, 24 בנובמבר 1947".

מידע-נוסף2

מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 16

1947, במחנה העקורים בלזן (Belsen), אזור הכיבוש הבריטי,…

מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 16א

הקדשה על גב התמונה מחיה לוי לאביגדור נודל:…
error: Alert: Content selection is disabled!!