מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 3

22 בנובמבר 1946, קיבוץ ההכשרה של תנועת "המזרחי" במחנה העקורים אשאו שליד העיר רוזנהיים. לתנועת "המזרחי" היתה נוכחת בולטת במחנה ובמסגרתה נפגשו לראשונה שני הבחורים המצויינים, ניצולי השואה, פישל וולך ואביגדור נודל, עומדים ראשון ושני משמאל. במחנה פעל גם מעון לילדים יתומי השואה וניתן אכן להתרשם מהתמונה (זו ונוספות כאן) משתי קבוצות גיל אלה וכן כי כולם דתיים (חובשים כיסויי ראש). במחנה פעלה גם ישיבה של "בני עקיבא".

מידע-נוסף2

מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 3

22 בנובמבר 1946, קיבוץ ההכשרה של תנועת "המזרחי"…

מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 3א

על גב התמונה: "רוזנהיים, 22 בנובמבר 1946". ללא…