מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 3א

על גב התמונה: "רוזנהיים, 22 בנובמבר 1946". ללא ספק, בגלל סמיכותו של מחנה אשאו לעיר רוזנהיים, נכתב שמו כך כדי להקל על זיהויו. עפ"י הרישומים הסטטיסטיים בספר "Waiting for Hope", בעמ' 217, בחודש מאי 1946 מנו תושביו היהודים של המחנה כ 460, באוקטובר 1946 כ 520, באוקטובר 1947 כ 260 , באוקטובר 1948 כ 340 וביולי 1949, עם נעילת שעריו, כ 480.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 3

22 בנובמבר 1946, קיבוץ ההכשרה של תנועת "המזרחי"…

מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 3א

על גב התמונה: "רוזנהיים, 22 בנובמבר 1946". ללא…
error: Alert: Content selection is disabled!!