מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 1

במחנה העקורים אשאו (Aschau), סמוך לעיר רוזנהיים (Rosenheim), אזור הכיבוש האמריקאי בדרומה של גרמניה, אביגדור נודל משמאל בתצלום ראשון לאחר השואה ! נודל נולד בטומשוב-לובלסקי שבפולין ב 1927, ביולי 1947 היה בין מעפילי ה"אקסודוס", הגיע ארצה בפברואר 1948, גויס ל"פלוגה הדתית" של גדוד 33 ונפל בקרב בעיראק אל מנשיה בסוף אותה שנה.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 1

במחנה העקורים אשאו (Aschau), סמוך לעיר רוזנהיים (Rosenheim),…

מחנות העקורים אשאו רוזנהיים אביגדור נודל ופישל וולך 1א

הקדשה עך גב התמונה: ב"ה למשפחת נודל אנו…