מחנות העקורים הופגייסמר טובה גולצמן 6

בית הספר "תרבות" בהופגייסמר ! מסיבת פרידה מהמורה לתנ"ך לאובר (עומד משמאל) העולה ארצה. לאובר היה חיל בצבא הבריטי בזמן המלחמה ולאחר שחרורו נשאר בארופה עם הניצולים, טובה לידו עם העוגה, מנהל ביה"ס יושב במרכז.
ביה"ס היה מחוץ לגבולות המחנה ולמדו בו בעת הזאת כ 130 נערים ונערות, מספר מרשים לכל הדעות בהתייחס לעובדה שמספר תושבי המחנה היה בסה"כ כ 2000. ובכלל, ראויה לציון מיוחד העובדה מעוררת ההשתאות שאנו עדים לה (לא רק בהופגייסמר אלא במחנות העקורים בכלל) של תחיה מחודשת, כ"עוף החול" המתעורר לחיים חדשים, של מנגנונים ומערכות, ארגונים ותנועות, של חינוך ותרבות ספורט וקהילה, שהיו בבסיס חיי היהודים ב"עיירה". ואולם בדיעבד אנו גם יודעים שהיו אלה פרכוסי גסיסה של עולם שחרב וברגע שהניצולים נפוצו ברחבי העולם, נמחו לעד גם סממנים אלה של חיי השטעטל היהודי של מזרח ארופה.