מחנות העקורים משפחת ספוז'ניקוב בבאד-גסטיין 18

המשך המסע:
שתי רכבות יצאו מווינה באותה עת, האחת לאיטליה והשניה לבלגיה. משפחת ספוז'ניקוב עלתה על זו שפניה לבלגיה היות ונאמר שמאנטוורפן תצא אניה לישראל. בסופו של דבר, המשפחה נשארה בבלגיה כ 4 שנים, עד עלותה ארצה בתחילת 1951. אריה מחבק בחורה למטה מימין ויוסף כנ"ל משמאל.

error: Alert: Content selection is disabled!!