מחנות העקורים משפחת ספוז'ניקוב בשאטו ד-בונף בלגיה 101

בבריסל, יוסף מימין, אריה משמאל ואמם ברכה בתווך.
משפחת ספוז'ניקוב כולה שרדה את אקציית חיסול עיירתם במסתור צר שבנו בעליית הגג בביתם. לאחר 5 יממות ובתנאים לא אנושיים נמלטו ליערות והצטרפו לפרטיזנים. האב נרצח ע"י עוכרי ישראל כשנה לאחר מכן. (ראו גם תעוד מפורט תחת "ברזנה"). המשפחה הגיעה מבאד-גסטיין שבאוסטריה לבלגיה בסוף 1946. אודות הבת הבכורה לובה בכותר הבא.

error: Alert: Content selection is disabled!!