מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 3

אין עוד ספק, הניצולים מכוונים להתחלה חדשה.
למטה משמאל: צילה שנאפר וגולדה קלינמן. למעלה משמאל: מניה קלינמן, ישראל פיינמן ואשתו, יונה קלינמן, טוניה שנאפר ובעלה. האחיות שנאפר ניצלו כפליטות בברה"מ, לאחר המלחמה הן הגיעו ארצה אולם עזבו זמן מה לאחר מכן לוויניפג, קנדה, מהלך לא חריג כלל באותם ימים, יש להודות.