מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 4א

חותם על גב התמונה: י. סוטין, צלם-כתב של "העיתון היהודי" (Jidisze Cajtung). ג'ק (יעקב) סוטין, בעצמו ניצול שואה, התגורר במחנה עם אשתו ותעד את החיים בו. עפ"י מידע בספר Waiting for Hope (עמ' 123), "העיתון היהודי" היה עיתונם המרכזי של עקורי גרמניה ובסיסו במחנה לנדסברג (Landsberg). בתקופות השיא הגיעה תפוצתו ל 15 אלף.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 4

עם הכשרה כצלם בעיירתו טרם המלחמה, צבי עובד…

מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 4א

חותם על גב התמונה: י. סוטין, צלם-כתב של…