מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 6

עם חברים ניצולים, בני עיירתו לודביפול ואחרים לא מזוהים, מימין: פסח קלינמן, מוישה ורנר, ?, צבי טוכמן, ברוך גוטמן, ?. בראשיתו איכלס המחנה גם פליטים פולנים שאינם יהודים ואולם בהדרגה הפך מחנה יהודי באופן מובהק.

error: Alert: Content selection is disabled!!