מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 8

בסניף "השומר הצעיר" במחנה.
דגל ישראל ובמרכזו הכיתוב "פועלי ציון שמאל", תמונת חיים ויצמן וכרזת "מפלגת השומר הצעיר בהעפלה, סניף בפריימן". "פועלי ציון שמאל" היה הפלג הציוני-מרקסיסטי של המפלגה. צבי ויונה, בחזית במרכז. בהיותם חברים אדוקים בשוה"צ עוד משחר נעוריהם ואך טבעי שמצאו את מקומם כאן.

error: Alert: Content selection is disabled!!