מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 11

משאל בקרב תושבי המחנה.
בשלב מסוים נערך משאל במחנות העקורים לאן פני היהודים מועדות. התוצאות היו גורפות לטובת עליה לא"י. יש לזכור עם זאת, כי לאחר האופוריה הגדולה בעקבות ההכרזה על "החלוקה" באו"ם בחודש נובמבר 1947, חלחלה גם ההכרה שמלחמה פרצה בא"י ושגורל העולים הוא להתמודד עם מציאות זו, הצטננה התלהבותם ....

error: Alert: Content selection is disabled!!