מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 16ב

תרגום מיידיש

יקירי כולכם !

אתם יכולים לתאר לעצמכם איזו שמחה היתה לנו כשקיבלנו ידיעות מכם, אנחנו פשוט משתגעים מכל פיסת מידע וחושבים עליכם רבות. אנא כתבו כיצד התארגנתם, היכן דירתכם ומה שלום כולכם. אנא שלחו בדואר אויר. אנחנו בריאים כולנו, לי יש עבודה נהדרת בסוכנות (= היהודית) וזה חשוב כמו אויר לנשימה.

כתבו מיד תשובה, שלכם מלכה וגם מטובהל'ה

הערות

הכותבת מלכה מנדלוביץ', עדיין במחנה העקורים בגרמניה, ליקיריה שעלו ארצה, מין הסתם אך זמן קצר קודם לכן. מלכה עצמה, בעלה שלום אייכברג ובנם ישראל שנולד בדרכים בנובמבר 1944, עלו ארצה בחודש מרץ 1949.

יים בו. עפ"י מידע בספר Waiting for Hope, עמ' 123, "העיתון היהודי" היה עיתונם המרכזי של עקורי גרמניה ובסיסו במחנה לנדסברג (Landsberg). בתקופות השיא הגיעה תפוצתו ל 15 אלף.

עפ"י מידע בספר Waiting for Hope - Jewish Displaced Persons in Post-World War II Germany (עמ' 237) המצוטט כאן לא מעט,  מספרם של העקורים היהודים בנויי-פריימן בחודש מאי 1946 היה כ 1700, באוקטובר 1946 כ 3000, באוקטובר 1947 כ 3100 ובאוקטובר 1948 כ 2500.

שעריו של המחנה נסגרו סופית ב 15 ביוני 1949.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 16

יהושע קלינמן מחזיק בידיו את נכדו, האב המאושר,…

מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 16א

מלכה מנדלוביץ' כותבת על גב התמונה, ראו תרגום…

מחנות העקורים נויי-פריימן מש' טוכמן וקלינמן 16ב

תרגום מיידיש יקירי כולכם ! אתם יכולים לתאר…