מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 5א

הקדשה על גב התמונה: "למזכרת נצח ליוסף, חזק ואמץ ! יונה, פרנבלד, 4 בינואר 1946". יוסף הוא יוסף שמס (גם שאמס), יונה הוא יונה וקסלר, בן דוד אמו.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 5

ינואר 1946, למעלה מימין: יצחק שליימוביץ, מורה למטמטיקה…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 5א

הקדשה על גב התמונה: "למזכרת נצח ליוסף, חזק…