מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 9

אף כי בתמונה יפה ומרגשת זו מרבית המצולמים יוותרו חסרי שם גם בתום נסיונות התעוד, אנו מצווים תמיד לזכור כי כאן, כמו בעשרות מחנות עקורים נוספים, התקבצה "שארית הפליטה" במובן הפשוט והישיר ביותר של המילה: גברים ונשים, נערים ונערות, ילדים וילדות, שכל עולמם חרב עליהם אך זמן קצר קודם לכן והעומדים עתה מול מציאות קשה של הצורך לפתוח "דף חדש" בצילו של המוות. בולטים כאן, כמו בתמונות רבות נוספות בנות הזמן, השמחה המהולה בעצב על פני האנשים מחד גיסא , ומאידך, יצירת זיווגים רבים ובמהירות בקרב הניצולים והאופטימיות הזהירה והתקווה לעתיד טוב יותר, בעיקר בפני הצעירים שבהם.

error: Alert: Content selection is disabled!!