מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 3א

על גב התמונה, הקדשתו "לזיכרון נצח" של גוטמן לחברו משה ורנר, שניהם ניצולים בני העיירה לודביפול.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 3

4 באוגוסט 1945, בני הדודים פנחס אוסטרובסקי מימין…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 3א

על גב התמונה, הקדשתו "לזיכרון נצח" של גוטמן…