מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 4א

בהקדשתה של יונה לפנחס על גב התמונה, היא חותמת "חזק ואמץ" - הברכה השומרית (של "השומר הצעיר") שאי אפשר לפתוח או לסיים (ולעיתים שניהם) כתיבה בלעדיה. לאחר עלותה ארצה הצטרפה יונה לקיבוץ יקום (של השוה"צ כמובן).
בתחתית, חותמת Fohrenwald והסטודיו האחראי לצילום התמונה, השם הפולני הקשה לביטוי הוא Czerczes.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 4

פרנוולד, 1 בינואר 1946, יונה רבר (גם ראבר)…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 4א

בהקדשתה של יונה לפנחס על גב התמונה, היא…