מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 1

ניצולי העיירה לודביפול במחנה העקורים פרנוולד שליד מינכן.
הראשון משמאל והחמישי הם התאומים פייבה וסנייה גוטמן שמצאו מקלט כפליטים בעומק ברה"מ האסייתית, בסמרקנד, שני זליג שתדלן, שלישי עם מעיל בהיר הוא מוניה שלייפר בן שוחט העיירה, רביעי הוא נחום פלדמן בן שמש ביהכנ"ס, שניה מימין היא רבקה וסרמן (לימים אשתו של שלייפר) ואחריה הוריה ואחותה הקטנה. הבחור מימין לא זוהה. אודות המחנה ראו בנספח.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 1

ניצולי העיירה לודביפול במחנה העקורים פרנוולד שליד מינכן.…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הגאולה האישית 1א

מחנה העקורים פרנוולד בפרנוולד (Fohrenwald) הסמוכה לעיירה וולפראצהוזן…