מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 11א

חותם הצלם ב. ברנמן (Berneman) הפועל בפרנוולד על גב התמונה.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 11

אמצע 1946, מפקד פרנוולד, ראש צוות אונרר"א, קצין…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 11א

חותם הצלם ב. ברנמן (Berneman) הפועל בפרנוולד על…