מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 1א

הקדשה על גב התמונה: לזכרון נצח הנני נותן את התמונה להחבר "ראש הגדוד" מקיבוצנו "קדימה", החבר פנחס אוסטרובסקי, טרם עליתי לארץ, מהחבר גולסט יעקב, מחנה פרנבלד, 30 בינואר 1946. עוד על קיבוצי פרנוולד ו"קדימה" בפרט, ראו בנספח.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 1

30 בינואר 1946, פנחס אוסטרובסקי משמאל נפרד מחבר…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 1א

הקדשה על גב התמונה: לזכרון נצח הנני נותן…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 1ב

על קיבוצי פרנוולד "קדימה" היה אחד מהקיבוצים שפעלו…
error: Alert: Content selection is disabled!!