מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 13

קבלת שבת במחנה. עצב ושמחה עצורה על פני האנשים מאפיינים את הלך הרוח של הניצולים בצומת הכ"כ משמעותי בחייהם.
אף שפרנוולד היה כאמור מחנה העקורים האחרון על אדמת גרמניה לנעול את שעריו (פברואר 1957), והיה בך משום סמל לתחייה מחודשת של העם היהודי לאחר השואה, היתה בו גם משום טרגדיה שמתחת לפני השטח שסרבה להעלם: בשנים 1949-1953 עזבו את ישראל וחזרו לגרמניה כ 3500 ניצולי שואה שלא מצאו את מקומם, בין אם מסיבות אובייקטיביות של קושי הקליטה בארץ הצעירה ובין אם עקב הצלקות (פיזיות ונפשיות) שלא הגלידו ואשר לא אפשרו חזרה ל"חיים נורמליים" ופרנוולד היה המקום שקלט אותם עם שובם. כמובן שהיה בכך משום פתרון זמני אבל לעת הזאת היה זה מוצא יחיד.