מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 1ב

על קיבוצי פרנוולד

"קדימה" היה אחד מהקיבוצים שפעלו במחנה כאשר כל אחד מהם מזוהה עם זרם פוליטי כזה או אחר. הקיבוצים מוקמו במתקן בקניגסדורף (Konigsdorf) הסמוך למחנה כהתיישבות חקלאית לכל דבר. כ 350 צעירים וצעירות עברו במקום הכשרה מקצועית ועיבדו את האדמה עם הסוסים והציוד החקלאי שהועמדו לרשותם, האסמים לאחסון התבואה וכדומה. שם גם נערכו תחת חשאיות אימוני הכשרה צבאית של "ההגנה".

השפעתם של הקיבוצים הללו על הלכי הרוח של כלל תושבי המחנה הייתה עצומה. הגוף שכיוון את פעילותם המשותפת - "הוועד הבין-קיבוצי", הכתיב למעשה את סדר היום החברתי-תרבותי במחנה וכמובן את כל הקשור בסדרי העלייה לא"י.

"קדימה" נוסד בנובמבר 1945 ע"י ניצולים שלחמו בשורות "הצבא האדום" ופרטיזנים לשעבר. הזיהוי הפוליטי שלו היה עם מפלגת "פועלי ציון" (מזוהה עם מפא"י בא"י), הוא היה בעל אופי שיתופי למחצה והאידיאולוגיה שלו לא כללה מחויבות החברים לחיי קיבוץ לאחר עלותם ארצה. פנחס אוסטרובסקי, בהיותו פליט מלחמה בברה"מ גויס ל"צבא האדום", נשלח לקורס מפקדים ומאוחר יותר גם נפצע בקרב. סיבותיו עימו, אוסטרובסקי (כאמור כאן, מפקד "קדימה") בחר שלא להצטרף לקיבוץ "השומר הצעיר" שפעל במחנה גם כן אף כי הרקע שלו היה "שומרי" משחר נעוריו.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 1

30 בינואר 1946, פנחס אוסטרובסקי משמאל נפרד מחבר…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 1א

הקדשה על גב התמונה: לזכרון נצח הנני נותן…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 1ב

על קיבוצי פרנוולד "קדימה" היה אחד מהקיבוצים שפעלו…
error: Alert: Content selection is disabled!!