מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 2

אף שאיננו יודעים מפורשות מה מהות הפגישה שבתמונה, יש בה רמזים עבים להאיר את עינינו על כך: יצחק ברקוביץ', מימין, אוחז בידו בצורה מופגנת חוברת שניתן להבחין בברור בשמה - "ילקוט שירים" (חוברת שהודפסה ב 1946 בהוצאת "נוחם" - נוער חלוצי מאוחד, הוא איחוד שרידי תנועות הנוער השונות שקם לאחר השואה) וברקע מאחור, עיתון הקיר "מדריכנו" בהוצאת "הקבוץ החלוץ הפרטיזני בפרנבלד", הוא קיבוץ "קדימה". פנחס אוסטרובסקי רביעי מימין. אנו יכולים להקיש על כן כי מדובר בישיבה של ועדת תרבות כזו או אחרת .... יש לציין שבפרנוולד יצא לאור גם עיתון "ממוסד" בשם "במדבר" ועורכו מנחם שטייר.

error: Alert: Content selection is disabled!!