מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 4

גמנסיה ובית ספר עממי "תרבות" בפרנולד.
כמובן שאחד הרכיבים המרכזיים במערכת רבת-הפנים של שיקום הניצולים היה החינוך, ובראש ובראשונה, הקניית יסודות שלא זכו להם הילדים והנערים שבגרו בתופת המלחמה. אך טבעי היה שבתי ספר כמו זה שבפרנוולד יאמצו את שמה ודרכה של רשת "תרבות" שהיתה כה ידועה ומרכזית בחינוך העברי והציוני בפולין שבין מלחמות העולם. יחד עם זאת, ולמרבה הטרגדיה, "תרבות" תהיה לנצח גם סמל לעולם רוחני עשיר שנכחד. ביה"ס העממי והגמנסיה בפרנוולד שרתו מאות בכל נקודת זמן וכמנהליהם מוזכרים שניים - אדמונד פוירשטיין ויעקב ביבר.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 4

גמנסיה ובית ספר עממי "תרבות" בפרנולד. כמובן שאחד…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 4א

הקדשה על גב התמונה: "לזכרון נצח לח' (=…
error: Alert: Content selection is disabled!!