מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 4א

הקדשה על גב התמונה: "לזכרון נצח לח' (= לחברה) אוסטרובסקית (= פנינה אוסטרובסקי), ר' וילונסקית, 15 ביוני 1948". במועד זה עזבה מש' אוסטרובסקי את המחנה וכחודש לאחר מכן נכנסה בשערי הארץ.
ובהקשר זה של "תרבות", מעוררת השתאות העובדה שאנו עדים לה (ולא רק בפרנוולד) של נסיונות ספונטניים להחייאה של מסגרות העיירה - ארגונים ותנועות, חינוך ותרבות ספורט וקהילה ודומותיהן. וכי איזה דגם של התארגנות לחיים חדשים יכלו לבחור לעצמם הניצולים אם לא את דגם ה"שטעטל" ? שהרי מדינת ישראל עוד טרם נולדה, ולמגינת הלב, סיוע מ"הנהגת היישוב" בארץ ישראל ל"שארית הפליטה" לא היה קיים למעשה עוד שנה ויותר ! לאחר שבמזרח נסתיימה כבר המלחמה !

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 4

גמנסיה ובית ספר עממי "תרבות" בפרנולד. כמובן שאחד…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 4א

הקדשה על גב התמונה: "לזכרון נצח לח' (=…
error: Alert: Content selection is disabled!!