מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד ניצולי העיר רובנה 2

בשלט שנושאים הניצולים: "יזכור עם ישראל את קרבנות הנאצים".
קדושי רובנה 23,500 אנשים נשים וטף שנהרגו ונשרפו חיים ע"י הרוצחים הגרמנים והאוקראינים (ביום) 17 חשון תש"א (צ"ל תש"ב) הוא 7 בנובמבר 1941. למעשה נרצחו באותו יום 17,500 ואילו 6,000 הנותרים באקציה השניה ב 13 ביולי 1942. התמונה מופיעה גם בעמ' 584 בספר הזכרון רובנה.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד ניצולי העיר רובנה 2

בשלט שנושאים הניצולים: "יזכור עם ישראל את קרבנות…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד ניצולי העיר רובנה 2א

על גב התמונה – דברים קורעי לב שנכתבו…
error: Alert: Content selection is disabled!!