מחנות העקורים קיבוצי ההכשרה בילאבה ובולקוב יוסף הררי 4

קורס "ההגנה" בבולקוב.
מימין זהו איש "ההגנה", חבר קיבוץ עין חרוד בשם יעקב, שהגיע מהארץ כדי להדריך את העולים שבדרך. יוסף הררי בחזית משמאל ולידו בחור בשם יורק. בחגורה הצולבת , ציוד, לא נשק.