מחנות העקורים קיבוצי ההכשרה בילאבה ובולקוב יוסף הררי 8

פיקוד הקורס בבולקוב.
יוסף הררי, עומד שני מימין, מדריך נשק, ג'ודו ועוד. הבנות הדריכו עזרה ראשונה. הבניין ברקע הוא אחוזתו של הגנרל הגרמני פון פאולוס (שנשבה בקרבות סטלינגרד) אשר הוחרמה ע"י ממשלת פולין ונמסרה ל"הגנה". היו יחסים מיוחדים עם ממשלת פולין שאפשרו זאת והיתה כמובן השפעה סובייטית על ההחלטות.

error: Alert: Content selection is disabled!!