מחנות העקורים קיבוצי הילדים והנוער של תנועת דרור בבילאבה 4א

על גב התמונה: בילאבה 1946.

מידע-נוסף2